OTC

+48 32 674 42 67 info@otc-daihen.pro

|
Menu
Default Banner Title

Default Sub-Title Banner

PITCH COPY/SHIFT FUNCTION

Stosowane do materiałów o tym samym kształcie
Funkcja powielania odległości oraz funkcja przesunięcia umożliwiają zastosowanie operacji wyjściowej ustaloną ilość razy na ustalonych pozycjach kolejnych próbek materiału.

Możliwe jest zastosowanie osi zewnętrznej jeśli materiały są o takim samym kształcie oraz jeśli są ułożone w równych odstępach.