OTC

+48 32 674 42 67 info@otc-daihen.pro

|
Menu

SHIFT FUNCTION

Funkcja przesunięcia dla osi zewnętrznej

Funkcja przesunięcia dla osi zewnętrznej

Dla elementów o tym samym kształcie, dla których jest używana oś zewnętrzna
Funkcja powielania odległości oraz funkcja przesunięcia umożliwiają zastosowanie operacji wyjściowej ustaloną ilość razy na ustalonych pozycjach kolejnych próbek materiału.