OTC

+48 32 674 42 67 info@otc-daihen.pro

|
Menu

KALIBRACJA AUTOMATYCZNA

Automatyczna detekcja oraz natychmiastowa kalibracja w przypadku przesunięcia palnika.

Kalibracja automatyczna

Do automatycznej detekcji oraz natychmiastowej kalibracji w przypadku przesunięcia palnika


Uruchomienie programu do detekcji odchyleń w stałych odstępach czasowych pozwala na skuteczną profilaktykę przemieszczania palnika.

Automatyczne sprawdzanie przemieszczeń palnika oraz oszczędność energii!


W razie wykrycia przemieszczenia dyszy, program do kalibracji automatycznie poprawia jej położenie a dalsza praca przebiega zgodnie z nowymi parametrami.