FD-TR Czujnik napięcia – TIG

Czujnik napięciowy dla spawania metodą TIG

Kategoria: SKU: 2f360b26d44f

Opis

Automatyczne śledzenie spoiny w spawaniu metodą TIG

  • Pozwala na utrzymanie stałej długości łuku (pionowe śledzenie) w metodzie TIG
  • Pozwala na stabilny proces spawania poprzez utrzymywanie stałej długości łuku w stosunku do odkształceń termicznych cienkich materiałów
  • Wysoka dokładność śledzenia, również podczas spawania prądem pulsującym
  • Łatwa obsługa z punktu widzenia interferencji detalu i konserwacji, ponieważ nie wymaga żadnych dodatkowych elementów wokół palnika

Porównanie czujników:

Informacje dodatkowe

Wykrywanie pozycji spawanego elementu

Brak możliwości zastosowania

Śledzenie spoiny

Możliwość zastosowania

Rozpoznanie kształtu rowka

Brak możliwości zastosowania

Współpraca z innymi czujnikami

Czujnik może być używany wraz z czujnikiem dotykowym i laserowym

Zastosowanie

Grubość blachy: 1.0 mm lub więcej

Dokładność

± 0.5 mm (pod warunkiem że elektroda nie jest zużyta)

Obrabiany materiał

Wszystkie spawalne materiały