Funkcja kopiowania i przesuwania programu

Kategoria:

Opis

Przystosowany do współpracy z osiami zewnętrznymi

  • Dla elementów o jednakowym kształcie.

 

Funkcja kopiowania i przesuwania programu pozwala na

przesuwanie programu referencyjnego o wyznaczoną

odległość wyznaczoną ilość razy.

 

  • Przystosowany do współpracy z osiami zewnętrznymi

Efektywne zastosowanie w sytuacji gdy wiele elementów o takim samym kształcie jest ułożonych w równych odstępach.