Funkcja przesuwania osi zewnętrznych

Kategoria:

Opis

Dla osi zewnętrznej

Funkcja dostępna dla elementów o takim samym kształcie w systemie z osiami zewnętrznymi

Funkcja przesuwania osi zewnętrznych wykorzystuje do przesuwania pozycji tor jezdny i pozycjoner