RS Control

Kategoria:

Opis

Zajarzenie łuku następuje w momencie zetknięcia się drutu spawalniczego z powierzchnią spawanego elementu. Funkcja RS control powoduje wycofanie drutu w momencie zajarzenia łuku, co wpływa na zmniejszenie ilości odprysków w momencie rozpoczęcia spawania, oraz poprawne wtopienie się materiału (co jest szczególnie ważne przy spawaniu aluminium). Czas startu spawania został skrócony 3- krotnie.