Rewolucja w programowaniu robotów

Obsługuj robota jak konsolę do gier, dzięki „JoyPEN”.

 

Klasyczna obsługa robota z wykorzystaniem Teach Pendanta niesie za sobą wiele skomplikowanych operacji. Są to między innymi trudności w określaniu kierunku ruchu robota, które przyczynę mają w dużej ilości współrzędnych robota, wielu klawiszach przenoszenia robota, czy też tego, że podczas poruszania się po przekątnej konieczne jest działanie w wielu kierunkach, takich jak przód i tył, góra i dół oraz lewo i prawo.

Kolejnym problemem jaki jest widoczny przy użytkowaniu Teach Pendanta to fakt, że w przypadku złożonych ruchów potrzebujesz przełączać się pomiędzy panelem uczenia i robota. Niedogodnością na którą również zwraca uwagę wielu użytkowników jest długi czas potrzebny do opanowania funkcji klasycznego Teach Pendanta oraz długie trzymanie pilota do nauki powodujące zmęczenie. Istotną kwestią na którą należy zawrócić uwagę jest także potrzeba obsługi obiema rękami

 

„JoyPEN” rozwiązuje te zadania!

Operacja we wszystkich kierunkach
Automatyczne nagrywanie ścieżki operacji
Automatyczne zatrzymanie ROBOTA w kontakcie z obrabianym przedmiotem

Nowy sens nauczania!

 

Intuicyjna obsługa ręczna za pomocą joysticka + czujnika żyroskopowego!

Ponieważ jest obsługiwany przez orientację czujnika i joysticka, możesz obsługiwać Robota bez patrzenia na dłonie!

Porusza się w kierunku, w którym przechylony jest joystick, w zależności od orientacji kabla.

Ponieważ kierunek ruchu robota jest określany przez postawę „JoyPEN”, możesz intuicyjnie wskazać kierunek ruchu.

Dostosuj prędkość roboczą, przechylając joystick

Małe nachylenie → praca z niską prędkością

Duże nachylenie → praca z dużą prędkością

 

Jeśli zmienisz pozycję „JoyPEN”, pozycja robota zmieni się odpowiednio, więc zmiana postawy jest również intuicyjna.

Ponieważ robot działa w oparciu o postawę „JoyPEN”, konieczne jest dokładne odczytanie pozycji.

„JoyPEN” odczytuje aktualną postawę za pomocą wbudowanego czujnika żyroskopowego

 

Co to żyroskop? Nazwą tą określa sięurządzenie, które służy do pomiaru lub określania orientacji przestrzennej. Działa na zasadzie zachowania momentu pędu. Inaczej mówiąc, wykorzystuje w pełni naturalne siły fizyczne, by określać położenie względem pewnego punktu. Co ważne, lokalizację tę ustala się zarówno w pionie, jak i w poziomie. Dzięki temu żyroskop jest w stanie wykryć położenie obiektu również podczas ruchu pod skosem.

Żyroskop każdego typu dokonuje zatem pomiaru prędkości kątowej urządzenia. To z kolei pozwala uzyskać informację, czy sprzęt został obrócony, a także o jaki kąt i wokół której z osi.

 

 

Cecha Specyfikacja
Waga 250g (bez kabla)
LCD 1,45 cala 128 x 128 px
Rozmiar 62 x 210 x 78
Długość kabla 8m, 15m
Ochrona IP54
Środowisko pracy Temperatura: 0 do 45oC

Wilgotność: 20 do 80%

Kontakt

Biuro główne
Dziewki 86 A
42-470 Siewierz
Tel: 32 67 44 267, 32 67 42 403
e-mail: admin@mechanicsystem.com.pl
Wrocław
ul. Stargardzka 8a
54-156 Wrocław
Tel: 519 157 652

Przedstawiciele handlowi

Damian Ujejski

Piotr Walkowicz

Robert Stypczyński